Faculty of Medicine and Health Sciences

Małgorzata Kalemba-Drożdż, PhD

Doctor of biochemistry. Biotechnologist graduated molecular biology at Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology in Jagiellonian University. Dissertation titled.: „Influence of 17β-estradiol metabolism on the level of DNA damage in lymphocytes of healthy pregnant women” was awarded.
Her fields of interest are focused on prevention of DNA damage caused by food, pollution, hormonal status and genetic polymorphism interactions. She prized scholarship at Lund University in Sweden. The author of culinary books about wild plants. In free time she walks, takes pictures, read books and write a foodie blog.

Chosen publications:
Małgorzata Kalemba-Drożdż „The interaction between air pollution and diet does not influence the DNA damage in lymphocytes of pregnant women.” Environmental Research 136 (2015) 295–299
Grazyna Jasienska, Peter T. Ellison, Andrzej Galbarczyk, Michal Jasienski3, Malgorzata Kalemba-Drozdz, Maria Kapiszewska, Ilona Nenko, Inger Thune, Anna Ziomkiewicz “Apolipoprotein (ApoE) polymorphism is related to differences in potential fertility in women: a case of antagonistic pleiotropy?” Proceedings of the Royal Society B, March 2015, Volume: 282 Issue: 1803,
Maria Kapiszewska, Małgorzata Kalemba-Drożdż, „Ocena stanu odżywienia organizmu”. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, ISBN 9788375712629 – podręcznik akademicki
Małgorzata Kalemba-Drożdż, Agnieszka Cierniak, „Wpływ róż na zdrowie – farmakologiczne i biochemiczne działanie ekstraktów z płatków Rosa rugosa i Rosa damascena” w „Współczesne kierunki w medycynie prewencyjnej”. (red.) Anna Goździalska, Jerzy Jaśkiewicz. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013, s.127-138.
Małgorzata Kalemba-Drożdż. „Niedobory dietetyczne u młodzieży akademickiej” – „Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży” Red. Mariola Seń, Grażyna Dębska, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, s.25-33
Małgorzata Kalemba-Drożdż, Maria Kapiszewska. „Polimorfizm genów odpowiedzialnych za metabolizm estradiolu a ryzyko nowotworów” – [w:] Środowisko a gospodarka hormonalna u kobiet. Tom I. Zaburzenia w metabolizmie estrogenów i ich konsekwencje, (red. nauk.) M. Kapiszewska, Kraków 2011, s.149-161
Małgorzata Kalemba-Drożdż. „Niedobory folianów w diecie i ich wpływ na stabilność genetyczną”. – [w.] Interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 21-32

Teaching activity:
•    Elements of living matter
•    Physico-chemical elements of life
•    Metabolism and systematic homeostasis
•    Nutrition